Dzisiaj jest 23.08.19, godzina
obchodzimy imieniny Apolinarego, Miły, Róży

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Rachunek bieżący


Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika, który uprawniony będzie do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym przez Posiadacza.

Środki zgromadzone na rachunku bieżącym mogą podlegać oprocentowaniu w wysokości 0,1% wg zmiennej stopy procentowej.

W ramach otwartego rachunku, Posiadacz dodatkowo posiada możliwość :
  • przeprowadzania rozliczeń w systemie Internet Banking,
  • uzyskania kredytu odnawialnego w ramach otwartego rachunku,
  • zagospodarowania nadwyżki finansowej w formie lokat,
  • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim – karta Visa Classic, Visa Classic Business,
  • korzystania z ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego)
 PROWIZJE I OPŁATY:
otwarcie rachunku bankowego bez opłat
miesięczna opłata za prowadzenia rachunku 20,00 zł
wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank (bez względu na kwotę) 2,50 zł
wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Chojnice bez opłat
wpłata i wypłata gotówki z rachunku 0,3 - 0,5% nie mniej niż 1,5 zł
prowadzenie rachunku w systemie Internet Banking
0,00 zł
wykonywanie dyspozycji przelewu w systemie Internet Banking
1,00 zł
wygenerowanie nowego loginu 5 zł
zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu Internet Bankingu
10zł/5 zł