Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Informacja Konto 500+Wtorek, 10 maja 2016

  Bank Spółdzielczy w Chojnicach informuję, że posiada w swojej ofercie Konto 500+ w ramach Programu Rodzina 500+. Główne zalety konta 500+ to: 0zł za otwarcie konta, 0zł za prowadzenie konta, 0zł za wydanie karty VISA, darmowa bankowość elektroniczna. Więcej szczegółów u pracowników Banku Spółdzielczego w Chojnicach pod numerami tel. +48 52 396 52 60 oraz +48 52 334 06 33.    

Zebranie PrzedstawicieliPoniedziałek, 09 maja 2016

    Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w Restauracji Sukiennice w Chojnicach ul. Sukienników 14 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok wraz z raportem z oceny ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie opinii niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok.
11. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2016 rok.
12. Dyskusja.
13. Stwierdzenie ważności obrad.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok,
 b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok wraz z raportem oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 c) udzielenia absolutorium członkom organów Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2015 rok,
 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 f) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
 g) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2016 rok,
 h) wyboru systemu ochrony Banku,
 i) wystąpienia z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z paragrafem 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych przedstawicieli na zebraniu będą prawomocne.
Wszystkie dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są dostępne dla przedstawicieli w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach przy ul. Kościuszki 23.

                                                               ZARZĄD BANKU
 

1