Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

InformacjaŚroda, 30 maja 2018

  Szanowni Państwo,

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Chojnicach rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 30.06.2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Chojnicach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Chojnicach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bschojnice.pl oraz w placówkach Banku.

 

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach

Zebrania grup członkowskichPoniedziałek, 07 maja 2018

   Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniach 15 maja 2018 oraz 17 maja 2018 roku w Chojnicach w Restauracji „Sukiennice" ul. Sukienników 14 odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

           

    Na zebraniach zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2017 rok wraz z zadaniami na rok bieżący oraz informacją o realizacji wniosków i uchwał, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok z uwzględnieniem oceny Zasad Ładu Korporacyjnego i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, zostaną  przedstawione sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, a także  zostaną przeprowadzone wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli. 

W trakcie Zebrania przeprowadzone zostanie losowanie nagród.
Informujemy, że  zwracamy koszty podróży oraz zapewniamy kawę, herbatę i słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy członków Banku Spółdzielczego w Chojnicach.

Zarząd Banku Banku Spółdzielczego w Chojnicach


Prosimy członków Banku o przybycie według przedstawionego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 Lp. Nazwa miejscowości  Data
  Godz.
  Miejsce zebrania

 1

Ciechocin, Gockowice, Granowo, Ostrowite, Pawłowo, Racławki, Silno, Objezierze

15.05.2018

9.00

Restauracja „Sukiennice” Chojnice ul. Sukienników 14

 2

Lichnowy, Nowy Dwór, Stary Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin, Melanowo, Melanówek, Cołdanki, Zamarte, Jerzmionki

15.05.2018

12.00

 

Restauracja „Sukiennice” Chojnice ul. Sukienników 14

 3

Charzykowy, Chojniczki, Jeziorki, Jakubowo, Klawkowo, Kłodawa, Powałki, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Sternowo, Nowa Cerkiew, Pawłówko, Zbeniny, Lipienice, Czartołomie,

17.05.2018

9.00

Restauracja „Sukiennice” Chojnice ul. Sukienników 14

 4

Moszczenica, Doręgowice, Angowice, Chojnice, Nieżychowice, Topole, Swornegacie, Zanie, Zbrzyca, Wączos, Płęsno, Owink, Kokoszka, Kamionka, Władysławek, Rytel i inne miejscowości

17.05.2018

12.00

Restauracja „Sukiennice” Chojnice ul. Sukienników 14

1