Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Tarcza Finansowa PFR ważny komunikatPiatek, 27 listopada 2020

Bank Spółdzielczy w Chojnicach uprzejmie przypomina, że zgodnie z realizacją programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła umowę subwencji finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji jest to:
• aktualny/pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis KRS na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania beneficjenta do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku); albo
• wydruk z GEIDG na datę umowy i każdego z wniosków lub na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania beneficjenta do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku); albo
• pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG; albo
• oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG
Oświadczenie beneficjenta opatrzone podpisem kwalifikowanym, można przesłać na adres bank@bschojnice.pl, a dokument w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi należy przedłożyć w Banku do 31.12.2020 r. Powyższe zapisy znajdują się w Regulaminie § 11 ppk.11.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować całkowitym zwrotem otrzymanej subwencji. Wzór oświadczenia Beneficjenta (Zał. Nr 3) można pobrać ze strony PFR www.pfr.pl

Uwaga !!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wnioski Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczyć do banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
1