Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Zebrania Grup CzłonkowskichWtorek, 18 maja 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniach 25 maja 2021 oraz 26 maja 2021 roku w Chojnicach w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstwaienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie i przyjęcie "Regulaminu Zebrania Grupy Członowskiej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z zadaniami na rok bieżący oraz informacją z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2020 roku i informacją z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z raportem z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.

8. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Dyskusja zgłaszania opinii oraz wniosków.

10. Zamknięcia Zebrania.

Serdecznie zapraszamy członków Banku Spółdzielczego w Chojnicach.


Zarząd Banku Banku Spółdzielczego w Chojnicach


Prosimy członków Banku o przybycie według przedstawionego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Lp. Nazwa miejscowości Data
Godz.
Miejsce zebrania

1

Ciechocin, Gockowice, Granowo, Ostrowite, Pawłowo, Racławki, Silno, Objezierze

25.05.2021

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

2

Lichnowy, Nowy Dwór, Stary Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin, Melanowo, Melanówek, Cołdanki, Zamarte, Jerzmionki

25.05.2021

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

3

Charzykowy, Chojniczki, Jeziorki, Jakubowo, Klawkowo, Kłodawa, Powałki, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Sternowo, Nowa Cerkiew, Pawłówko, Zbeniny, Lipienice, Czartołomie,

26.05.2021

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

4

Moszczenica, Doręgowice, Angowice, Chojnice, Nieżychowice, Topole, Swornegacie, Zanie, Zbrzyca, Wączos, Płęsno, Owink, Kokoszka, Kamionka, Władysławek, Rytel i inne miejscowości

26.05.2021

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego ( maseczka, dezynfekcja ) i bezpiecznych odległości.
1