Dzisiaj jest 07.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Donata, Herminy, Rufina

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Bankudata dodania: 2017-12-29

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2018 (piątek) roku o godz. 10:00 w Restauracji Odejewscy Nieżychowice 1 odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach:

1.        Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

2.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza   Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

3.        Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.        Przedstawienie i przyjęcie „ Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.

5.        Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 13.06.2017 roku.

6.        Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

7.        Wybór Komisji Wnioskowej.

8.        Omówienie zmian do Statutu Banku.

9.        Informacja dotycząca Polskiego Banku Apeksowego Spółka Akcyjna.

10.     Dyskusja.

11.     Stwierdzenie ważności obrad.

12.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,

b)       uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach,

c)        wyrażenia zgody na zawiązanie spółki akcyjnej Polski Bank Apeksowy S.A. oraz objęcie akcji PBA S.A. i ich opłacenia przez Bank wraz z innymi Bankami Spółdzielczymi.

13.     Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

14.     Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się  w drugim  terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 19.01.2018 roku o godz.  10.30.  Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli,  będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami  Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego  w Chojnicach,  przy ul. Kościuszki 23.                                                                                                                                                                                                                            

ZARZĄD BANKU