Dzisiaj jest 01.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebranie Przedstawicieli Bankudata dodania: 2018-12-06

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w siedzibie Banku, przy ul. Kościuszki 23 w Chojnicach.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przedstawienie i przyjęcie "Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21.06.2018 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
 7. Wybór Komisji Wnioskowej.
 8. Stwierdzenie ważności obrad.
 9. Przedstawienie  modelu funkcjonowania Banku w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego modelu funkcjonowania Banku.
 12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 13. Zamknięcie obrad.  

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 21.12.2018  roku o godz. 9.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23.

                             ZARZĄD