Dzisiaj jest 14.08.20, godzina
obchodzimy imieniny Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebrania Grup Członkowskichdata dodania: 2020-06-08

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniach 15 czerwca 2020 oraz 16 czerwca 2020 roku w Chojnicach w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstwaienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie i przyjęcie "Regulaminu Zebrania Grupy Członowskiej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z zadaniami na rok bieżący oraz informacją z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2019 roku i informacją z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z raportem z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.

8. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Dyskusja zgłaszania opinii oraz wniosków.

10. Zamknięcia Zebrania.

Serdecznie zapraszamy członków Banku Spółdzielczego w Chojnicach.

Zarząd Banku Banku Spółdzielczego w Chojnicach


Prosimy członków Banku o przybycie według przedstawionego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Lp. Nazwa miejscowości Data
Godz.
Miejsce zebrania

1

Ciechocin, Gockowice, Granowo, Ostrowite, Pawłowo, Racławki, Silno, Objezierze

15.06.2020

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

2

Lichnowy, Nowy Dwór, Stary Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin, Melanowo, Melanówek, Cołdanki, Zamarte, Jerzmionki

15.06.2020

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

3

Charzykowy, Chojniczki, Jeziorki, Jakubowo, Klawkowo, Kłodawa, Powałki, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Sternowo, Nowa Cerkiew, Pawłówko, Zbeniny, Lipienice, Czartołomie,

16.06.2020

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

4

Moszczenica, Doręgowice, Angowice, Chojnice, Nieżychowice, Topole, Swornegacie, Zanie, Zbrzyca, Wączos, Płęsno, Owink, Kokoszka, Kamionka, Władysławek, Rytel i inne miejscowości

16.06.2020

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23