Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Dofinansowanie pobytu w żłobku

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Chojnicach udostępnił swoim Klientom możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny rządowy instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy.

Kogo dotyczy

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Twoje dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu. Pamiętaj, aby przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

W celu otrzymania świadczenia wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Więcej informacji na: www.gov.pl

Jak złożyć wniosek poprzez bankowość internetową w naszym banku:

1. Zaloguj się na swoje konto z przeglądarki w trybie pełnym lub mobilnym (nie ma takiej możliwości z aplikacji mobilnej).

2. Po zalogowaniu się kliknij w ikonę „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, która znajduje się na pasku menu po lewej stronie.

3. Upewnij się, że wszystkie Twoje dane są prawidłowe. W szczególności sprawdź pola wymagane, gdyż nie będzie można ich zmodyfikować w trakcie składania wniosku. Jeśli są niewłaściwe, przed złożeniem wniosku skontaktuj się z bankiem w celu ich aktualizacji.

4. Po kliknięciu na ikonę i wybraniu rachunku do wypłaty świadczenia, zaakceptuj oświadczenie, że jesteś uprawniony(a) do składania wniosku o Dofinasowanie pobytu w żłobku. Kliknij "Dalej" i zatwierdź za pomocą SMS lub w aplikacji mobilnej.

5. Pojawi się informacja "Strona obsługi wniosków powinna otworzyć się automatycznie. Jeżeli wystąpił problem, kliknij TUTAJ" - to kliknij. Możesz rozpocząć wypełnianie wniosku, a następnie go wysłać.

6. Wniosek przekażemy do rządowego systemu emp@tia. Otrzymasz również potwierdzenie odbioru.

7. Wniosek zostanie rozpatrzony przez właściwy organ, więc czekaj na decyzję o przyznaniu świadczenia.

8. Środki otrzymasz bezpośrednio na konto.

Powinieneś wiedzieć, że w procesie składania wniosków:

 • Bank nie przyjmuje wniosków.
 • Bank nie weryfikuje danych wprowadzanych do wniosku.
 • Bank nie decyduje o przyznaniu świadczenia.
 • Bank nie odpowiada za sprawność systemu EMPATIA obsługującego wnioski.

    Bank:

 • Umożliwia klientowi banku złożenie wniosku poprzez bankowość elektroniczną
 • Odpowiada za potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek.