Dzisiaj jest 17.01.21, godzina
obchodzimy imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Ubezpieczenia


W trosce o czas i bezpieczeństwo naszych Klientów Bank Spółdzielczy we współpracy z WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A i CONCORDIA POLSKA TUW oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń w zakresie:
  • grupowego ubezpieczenia kredytobiorców
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie gospodarstwa rolnego i upraw
                      Ubezpieczenie Agro Casco w odniesieniu do maszyn rolniczych
                      Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do maszyn, urządzeń
                      i wyposażenia,

                      Ubezpieczenie NNW kierowcy oraz pasażerów,
                      Ochronę prawną
  • ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej

Kontakt w sprawach związanych z ubezpieczeniem – tel. +48 52 396 52 54


Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
http://www.grupaconcordia.pl/