Bank Spółdzielczy w Chojnicach

O Banku

 

       Historia Banku Spółdzielczego w Chojnicach sięga 1859 roku. Wtedy to na ziemiach polskich pod zaborem pruskim powstał Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością  w Chojnicach.  Niestety Bank nie posiada na dowód tego żadnych dokumentów, gdyż prawdopodobnie zostały one zniszczone podczas pożaru  w czasie II wojny światowej. W zbiorach Izby Pamiątek Spółdzielczości Bankowej im. Antoniego Skowrońskiego w Jarocinie, można znaleźć szczątkowe materiały archiwalne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wskazujące na działalność Banku w Chojnicach.  Po II wojnie światowej w 1946 roku nasz Bank został  reaktywowany, w ramach odbudowy polskiej spółdzielczości bankowej, jako Bank Ludowy. Obecnie Bank Spółdzielczy w Chojnicach jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z późn.zm.) oraz ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U z 2014 r. poz.109 z późn.zm.). 
       Bank Spółdzielczy w Chojnicach jest uniwersalnym bankiem, wyłącznie z polskim kapitałem, działającym jako spółdzielnia. Został ukształtowany przez lokalne warunki, jest głęboko osadzony w lokalnym środowisku i na przestrzeni dziesięcioleci dobrze służy naszej polskiej gospodarce. Terenem działania naszego Banku, zgodnie ze Statutem jest województwo pomorskie jak również powiaty: sępoleński i tucholski w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy naturalnym partnerem finansowym lokalnej społeczności, rolników, przedsiębiorców, klientów indywidualnych i samorządów. Łączymy tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością, dlatego też z usług naszego banku korzystają kolejne pokolenia Klientów.

Misją naszego Banku jest: 
Działanie na rzecz swoich członków i klientów poprzez zapewnienie im wysokiej jakości usług finansowych z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa oraz etyki bankowej, wzmacnianie rozwój lokalnej społeczności i optymalizację zysku oraz  wspieranie charytatywnych inicjatyw lokalnych.