Bank Spółdzielczy w ChojnicachWróć

Lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem do 4,5% w ofercie Banku.

data dodania: 2022.06.14 09:50

 

Aktualnie Bank oferuje lokaty oszczędnościwe o stałym oprocentowaniu zgodnie z poniższą tabelą:


Oprocentowanie stałe obowiązujące od 01.06.2022 r. 

Lp. okres deponowania wysokość oprocentowania typ oprocentowania
1. 3 miesiące 3,5% stałe
2. 6 miesięcy 4,0% stałe
3. 12 miesięcy 4,5% stałe

 

Oprocentowanie dotyczy lokat nowozakładanych.

Jednocześnie informujemy, iż oprocentowanie dotychczasowych lokat tj. lokaty NAJ, lokaty Dynamicznej, lokat progowych oraz rachunku oszczędnościowego PRESTIŻ nie uległo podwyższeniu i jest zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Chojnicach.
Zachęcamy zatem do zakładania nowych lokat terminowych o stałym oprocentowaniu z dogodnym terminem deponowania 3, 6 lub 12 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek.