Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Godziny graniczne realizacji przelewów

 

PRZELEWY KRAJOWE W PLN

Rodzaj przelewu

placówka Banku

system bankowości elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek / z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

24h1

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY

ELIXIR2

I sesja do godziny 7:05

II sesja do godziny 10:00

III sesja do godziny 13:00

IV sesja do godziny 17:00

ExpressElixir (natychmiastowy)3

w godzinach pracy placówki

24h5

Przelew BlueCash (natychmiastowy)4

w godzinach pracy placówki

24h5

SORBNET6

do godziny 14:00

brak możliwości

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY PRZYCHODZĄCY

ELIXIR

I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:00
III sesja do godziny 17:30

ExpressElixir (natychmiastowy)3

24h5

Przelew BlueCash (natychmiastowy)4

24h5

SORBNET

do godziny 16:00

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ

Rodzaj przelewu

Data waluty

placówka Banku

System bankowości elektronicznej

PRZELEW WYCHODZĄCY

Przekaz w trybie standardowym:

polecenie przelewu SEPA, przekazy w walucie EUR

D+1

14:30

brak możliwości

pozostałe przekazy

D+2

14:30

brak możliwości

Przekazy w trybie pilnym

(dostępna w EUR, USD, GBP, PLN)

D

12:00

brak możliwości

PRZELEW PRYCHODZĄCY

Na rachunek w Banku

D

17:00

 


1 Przelewy wewnętrzne zlecone po zamknięciu dnia operacyjnego w systemie finansowo-księgowym    lub dniu wolnym od pracy obciążą rachunek/zostaną uznane na rachunek w danym dniu, ale zostaną zaksięgowane/zapisane w historii transakcji następnego dnia roboczego z datą waluty zgodną z wykonaniem przelewu.

2 Przelewy zlecone po godzinach granicznych obciążą rachunek w danym dniu, ale będą wysłane do odbiorcy w następnym dniu roboczym. Informacja o obciążeniu rachunku (w historii/na wyciągu) nastąpi w dniu wysłanie przelewu z datą waluty z dnia zlecenia tego przelewu.

3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym ExpressElixir mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w tym trybie nie są realizowane na rachunki bankowe ZUS.

4 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym BlueCash mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

5 Przelewy realizowane będą z wyłączeniem planowanych przerw konserwacyjnych. Możliwość zlecenia polecenia przelewu natychmiastowego do innego banku zależy także od wyznaczonych przez dany bank przyjmowania takich przelewów.                               

6 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.