Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Zastrzeganie kart i dokumentów

 

Zastrzeganie lub czasowe blokowanie kart

Jeśli skradzino Ci kartę, zgubiłeś ją lub stwierdziłaś nieuprawnione użycie, to zobowiązany jesteś niezwłocznie zgłosić ten fakt w jeden z podanych niżej sposobów:

 •    telefonicznie  poprzez  Infolinię  Banku BPS S.A. pod numerem +48 86 215 50 50;
 •    osobiście w placówce Banku;
 •    za pośrednictwem portalu kartowego;
 •    za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

 

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Chojnicach jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. Bank Spółdzielczy w Chojnicach wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości  należących do nie-Klientów Banku.

Każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 •     dowód osobisty,
 •     tymczasowy dowód osobisty,
 •     prawo jazdy,
 •     książeczka wojskowa,
 •     książeczka marynarska,
 •     paszport,
 •     karta stałego pobytu,
 •     dokument zagraniczny,
 •     inny dokument (niezdefiniowany),
 •     oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na http://www.dokumentyzastrzezone.pl/