Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Ład korporacyjny to system zasad, praktyk i procesów, za pomocą których firma jest kierowana i kontrolowana.


1. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chojnicach - pobierz

2. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" - pobierz

3. Struktura organizacyjna - pobierz

4. Polityka informacyjna - pobierz

5. Informacja Art.111 Prawa bankowego

  • Dane finasowe Banku za 2022 r. - pobierz
  • Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 r. - pobierz

6. System kontroli wewnętrznej - pobierz