Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Władze Banku

Skład Zarządu

Edyta Danielewska - Prezes Zarządu
Katarzyna Karaś - Zastępca Prezesa Zarządu
Barbara Pawlak - Członek Zarządu


Skład Rady Nadzorczej

Tadeusz Kujawski - Przewodniczący
Andrzej Grala - Zastępca Przewodniczącego
Ryszard Słomiński - Sekretarz Rady
Franciszek Borzych - Członek Rady
Kazimiera Czechowska - Członek Rady
Andrzej Klonowski - Członek Rady
Wanda Lorbiecka - Członek Rady
Krzysztof Majer - Członek Rady
Dominik Stoltman - Członek Rady