Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych

 

Kredyt  „Wspólny remont„ dedykowany jest dla wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o własności lokali określanych jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości

  • kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty
  • sfinansowaniem inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich
  • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku
  • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN
  • maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
  • wymagany minimalny udział środków własnych wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym
  • kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może być udzielany na okres do 10 lat