Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Przelewy krajowe Elixir

 

Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych - pobierz. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia, mogą być realizowane w systemie SORBNET.