Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty w rachunku bieżącym

 

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta w sytuacji niedoboru środków pieniężnych powodujących powstanie na tym rachunku zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

  • minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN
  • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:

1) po 3 miesiącach posiadania rachunku – 3 krotność średnich miesięcznych wpływów,
2) po 6 miesiącach posiadania rachunku – 5 krotność średnich miesięcznych wpływówi nie może przekroczyć 500 000 PLN,

  • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą
  • może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym udzielonego w innym banku