Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty w rachunku bieżącym

 

Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta w sytuacji niedoboru środków pieniężnych powodujących powstanie na tym rachunku zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

  • minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN
  • maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 1 000 000,00 PLN
  • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania
  • udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą
  • może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu o charakterze obrotowym udzielonego w innym banku