Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty inwestycyjne

 

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego.

Kredyt udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego:

a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
b) zakupu ziemi
c) zakupu lub budowy nieruchomości
d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych

  •     minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN
  •     wymagany minimalny udział środków własnych
  •     kredyty inwestycyjne udzielane na okres do 15 lat.