Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Rachunki bieżące i pomocnicze

 

Przeznaczone są dla wszystkich klientów instytucjonalnych:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • spółek jawnych
 • spółek akcyjnych
 • spółek z o.o.
 • spółek komandytowych
 • stowarzyszeń
 • samorządów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • komitetów wyborczych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • rolników
 • innych

Służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika, który uprawniony będzie do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym przez Posiadacza.

W ramach otwartego rachunku, Posiadacz dodatkowo posiada możliwość:

 • przeprowadzania rozliczeń w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej,
 • uzyskania kredytu odnawialnego w ramach otwartego rachunku,
 • zagospodarowania nadwyżki finansowej w formie lokat,
 • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim – karta Visa Classic Business,
 • korzystania z około 4000 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce (sieć BPS i SGB),
 • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego).