Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy/kredyt sezonowy dedykowany jest dla osób fizycznych, przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bądź spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

  • minimalna kwota kredytu 1 000 PLN
  • maksymalna kwota 30 000 PLN  - dla kredytu sezonowego
  • maksymalna kwota  255 550 PLN – dla kredytu gotówkowego
  • okres kredytowania  1-24 miesięcy dla Kredytu Sezonowego
  • okres kredytowania 25-84 miesięcy dla Kredytu Gotówkowego