Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny jest kredytem gotówkowym dedykowanym dla klientów indywidualnych, przeznaczony na dowolny cel,  nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

  • minimalna kwota kredytu 10 000 PLN
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

- 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy
- oraz nie więcej niż 1.000.000 PLN

  • okres kredytowania od 1 roku do 15 lat