Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyt w ROR

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dedykowany dla osób fizycznych przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta.

  • minimalna kwota kredytu 1000 PLN (w przypadku odnowień kredytów udzielonych w niższej kwocie uznaje się kwotę wynikającą z tej umowy za wysokość minimalną)
  • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:

1) po 3 miesiącach posiadania rachunku – 3 krotność średnich miesięcznych wpływów,
2) po 6 miesiącach posiadania rachunku – 5 krotność średnich miesięcznych wpływów,

  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć  60 000 PLN
  • okres kredytowania 12 miesięcy