Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Rachunek Prestiż

Rachunek oszczędnościowy przeznaczony dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania środków na oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych.

Wybierając Rachunek Prestiż zyskujesz:
•    oprocentowanie uzależnione od kwoty zgromadzonych środków,
•    możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek – jedna bezpłatna wypłata lub przelew w miesiącu,
•    odsetki dopisywane co kwartał,
•    bezpłatne prowadzenie rachunku,
•    możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.


Oprocentowanie zgodne z aktualną Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Chojnicach.