Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredytowa linia hipoteczna

 

Kredyt długoterminowy zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Funkcjonuje jako kredyt nieodnawialny ewidencjonowany w rachunku kredytowym.

  • przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością  rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych i towarzystwach leasingowych.
  • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN.
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta
  • udział własny Klienta nie jest wymagany
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat