Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty obrotowe

 

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym, każde uruchomienie transzy dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

  • Kredyt dedykowany dla osób prowadzących działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego
  • minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 PLN
  • maksymalna wysokość kredytu obrotowego w przypadku Klienta prowadzącego działalność rolniczą powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczona na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta, dla kredytu wyliczanego w sposób ryczałtowy nie może przekroczyć 500.000 zł.
  • maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 36 miesięcy