Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Rachunki bieżące i pomocnicze

 

Przeznaczone są dla wszystkich klientów prowadzących Gospodarstwo Rolne.

Służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością rolniczą.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika, który uprawniony będzie do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym przez Posiadacza.

W ramach otwartego rachunku, Posiadacz dodatkowo posiada możliwość:

  • przeprowadzania rozliczeń w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej,
  • uzyskania kredytu odnawialnego w ramach otwartego rachunku,
  • zagospodarowania nadwyżki finansowej w formie lokat,
  • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim – karta Visa Classic Business,
  • korzystania z około 4000 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce (sieć BPS i SGB),
  • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego).