Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Kredyty Pomostowe

 

Kredyt Unia Biznes Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich.

  • minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta, udziałem środków własnych Klienta i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem
  • kredyt  udzielany na okres do 15 lat.
  • przeznaczony  na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego