Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Lokaty terminowe

 

1.  Lokata NAJ to lokata terminowa odnawialna z okresem deponowania 12 miesięcy, która daje możliwość ulokowania środków już od kwoty 1.000 PLN.

2. Lokata Dynamiczna to lokata gdzie odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu określonej w Tabeli oprocentowania. Pozwala na zdeponowanie środków na okres do 12 miesięcy.

Wybierając Lokatę Dynamiczną zyskujesz:

  • gwarancja otrzymania odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem - otrzymujesz odsetki za każdy zakończony miesiąc deponowania środków.
  • szeroką dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna dla wszystkich - możesz ją założyć nawet dysponując niewielkimi wolnymi środkami,
  • większą elastyczność dysponowania środkami, pewność zysku - z góry wiesz, ile odsetek otrzymasz po zakończeniu okresu umownego lokaty.
  • gwarancja otrzymania odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem - otrzymujesz odsetki za każdy zakończony miesiąc deponowania środków.

 

Oprocentowanie zgodne z aktualną Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Chojnicach.