Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Usługa SMS

umożliwia klientowi otrzymywanie powiadomień na telefon komórkowy o stanie swojego rachunku i zmianie salda.
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usługi SMS jest posiadanie rachunku ROR lub rachunku bieżącego w naszym banku, telefonu komórkowego pracującego w dowolnej sieci telefonii komórkowej w Polsce oraz złożenie stosownego wniosku o uruchomienie usługi.


Usługa SMS przypisana jest maksymalnie do dwóch numerów telefonu komórkowego Klienta. W razie utraty telefonu lub karty SIM należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do placówki banku.

Usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.

Za pośrednictwem Usługi SMS Posiadacz rachunku może w szczególności:

  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku);
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku);
  • otrzymywać informacje o saldzie rachunku w dowolnym momencie w odpowiedzi na wysłany SMS odpowiedzi.


Usługa SMS działa  24h/dobę 7 dni w tygodniu.