Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Split Payment

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?
Bank Spółdzielczy w Chojnicach miał obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT.
Bank automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.
Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
1. dotychczasowym sposobem,
2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.
 

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Chojnicach:
1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem,
3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
4. w PLN.
 

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:
1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
a. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
b. numeru NIP kontrahenta,
c. kwoty brutto faktury,
d. kwoty VAT,
2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:
1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.